บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน (Personal Finance)

เรียนรู้วิธีและเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่าง ‘มืออาชีพ’ และสร้างเงินล้านได้จริงโดยไม่เพ้อฝัน

ผู้สอน

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท คลินิกกองทุน) นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.
การศึกษา 
- ปริญญาโท : Financial Management จาก College of Management, Mahidol University
- ปริญญาตรี : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
- คณะทำงาน Fund Fact Sheet กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Wealth for All ของ ก.ล.ต.
- ผู้ร่วมก่อตั้ง Fintech เช่น Finnomena, iTax และ Treasurist - Chief Investment Officer ของ Siriventure
- ทีมวิเคราะห์กองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานหนังสือ
- รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
- ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
- รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
- กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ

บทเรียน