ริเน็น เคล็ดลับการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน

ไขความลับ ทำไมในญี่ปุ่นจึงมีกิจการที่ดำเนินการมายาวนานเกิน 200 ปี ถึง 3,937 แห่ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลก โดยอันดับกิจการที่เก่าแก่ที่สุด 6 อันดับแรกข

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
(เกตุวดี MARUMURA)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างยั่งยืน การตลาดสไตล์ญี่ปุ่น เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumura ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน และนักเขียน Best Seller

การศึกษา 

 • การศึกษา ปริญญาโท-เอก : ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 
 • ปริญญาตรี : ด้านเศรษฐศาสตร์List item two

ผลงานหนังสือ

 • ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
 •  อย่ายอมให้ใครเหยียบฝัน
 • รักที่สุด ณ จุดที่เป็น 
 • สุโก้ย! Marketing-ทำไมใครๆก็ติดใจญี่ปุ่นะ
 • Makoto Marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น

บทเรียน

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนคอร์สนี้?

 • เรียนรู้ปรัชญาการสร้างธุรกิจแบบ Rinen เพื่อวางรากฐานธุรกิจ 100 ปี 
 • เรียนรู้วิธีการคัดเลือกพนักงาน หรือผู้ถือหุ้นที่มีแนวคิดตรงกับริเน็นขององค์กร 
 • กำหนด Mission, Vision, Value ขององค์กรให้สอดคล้องกับริเน็น 
 • เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์อันดีภายในด้วยริเน็น 
 • ต่อยอดนำปรัชญาริเน็น เพื่อไปปรับใช้กับองค์กรได้
 • สร้างพื้นฐานการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งอายุองค์กรและผลกำไร